Het Nederlands Kampioenschap Typevaardigheid
Jaarlijks in mei wordt het Nederlands Kampioenschap
Typevaardigheid georganiseerd. Interinfo, het Centraal
Bureau Typevaardigheid en Uitgeverij Instruct maken
er samen een fantastisch evenement van!

Waarom?

Waarom is je typesnelheid en nauwkeurigheid zo belangrijk? Typevaardigheid is in ons digitaal tijdperk zodanig belangrijk dat men er meestal vanuit gaat dat je dit beheerst. Wanneer je beschikt over uitstekende typevaardigheid, zul je automatisch een meer gewilde werknemer worden. Door snel en nauwkeurig te typen, ben je efficiƫnter. Met de organisatie van het NK onderstrepen we dit belang en willen we de aandacht hiervoor vergroten.

Waar en Wanneer?

Het NK Typen vindt weer plaats in het voorjaar 2022. Op zaterdag 21 mei welteverstaan. Naast het meedoen is dit een mooie gelegenheid om een fantastische dag met elkaar te hebben. En als je in de prijzen valt, is dat natuurlijk mooi meegenomen! Het NK wordt dit jaar georganiseerd in het Onderwijs Experience Center in Utrecht van 9:00 uur 's ochtends tot 13:00 uur 's middags.
Centraal Bureau Typevaardigheid
Belangenvereniging

Het CBT is een vereniging van leraren typevaardigheid en tekstverwerken. Naast het afnemen van branche-erkende examens in deze vakken, is het CBT ook een kennisplatform voor docenten. Er worden regelmatig cursussen en bijeenkomsten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Erkende opleiders hebben een CBT-Keurmerk.

Interinfo
Beroepsvereniging

Interinfo is de Nederlandse landgroep van de Internationale Federatie Intersteno. Intersteno is een van de oudste internationale beroepsverenigingen, ontstaan in 1887 als internationaal samenwerkingsverband voor stenografie en machineschrijven. Intersteno vierde in 2017 haar 130-jarig bestaan!

Instruct
Uitgeverij voor het onderwijs

Instruct Educatieve Uitgeverij heeft al ruim 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en opleidingsinstituten. Betrokken en enthousiaste werknemers van Instruct ontwikkelen de producten in nauwe samenwerking met docenten. Daarbij worden de producten regelmatig aangepast en verbeterd om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs.

Aanmelden!

Hier kunt u zich aanmelden voor het NK Typen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh9zMOMm5TJuIX5qGJxf7kDFrb5C4nY9ktrOVJ38no2wkgnA/viewform